четвъртък, 19 март 2020 г.

Втори ден

Втори ден:
Вълшебно камъче


Намираме си едно камъче. Хубаво е да е гладко, без остри ръбове, не много голямо, за да можем да го държим между пръстите си. Слагаме го някъде до леглото си, където можем да го виждаме, когато си легнем. След като си легнем вечерта взимаме камъчето в дланта си, свиваме пръсти около него, прехвърляме на ум всички хубави неща, които са ни се случили през деня и избираме най-хубавото. След това произнасяме Благодаря (може и на ум). Връщаме камъчето на мястото му до леглото и това е всичко. Повтаряме го през следващите 26 вечери.
Ронда Бърн пише: „Използването на камъчето изглежда много просто, но когато го правите, пред очите ви ще започнат да стават вълшебства.“

Като изпълните задачата за деня напишете:
Ден (02/28) изпълнен

Упражнение по вълшебство номер 2: Вълшебното камъче
1. Повторете трите стъпки от Упражнение по вълшебство номер 1 — Изброяване на благословенията: направете списък с десет благословения. Запишете си защо сте благодарни. Прочетете списъка, като след всяко благословение произнасяте: благодаря, благодаря, благодаря, и се изпълнете с възможно най-дълбока благодарност за този дар в живота ви.
2. Намерете си вълшебно камъче и го сложете до леглото си.
3. Преди да заспите тази вечер, вземете в ръка камъчето и си помислете за най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.
4. Произнесете вълшебната дума благодаря за най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.
5. Повтаряйте упражнението с вълшебното камъче всяка от останалите 26 вечери.
6. Прочетете упражнението по вълшебство за следващия ден.

Прекрасен ден!

Няма коментари:

Публикуване на коментар